<span id="qrjja"></span>

<tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

 • <track id="qrjja"></track>

     

    您的?#24674;ã?a href="/">首页 >> 唐诗三百首 >> 佳人 杜甫

    佳人 杜甫

    时间2007/10/11 14:08:28  点击5415 次
    ?#20081;?#31687;:梦李白其一 杜甫
    绝代有佳人幽居在空谷;
    自云良家女零落依草木
    关中昔丧乱兄弟遭杀戮;
    官高何足论? 不得收骨肉
    世情恶衰歇万事随转烛
    夫婿轻薄儿新人美如玉
    合昏?#20804;?#26102;鸳鸯不独宿;
    但见新人笑那闻旧人哭?
    在山泉水清出山泉水浊
    侍婢卖珠回牵萝补茅屋
    摘花不插发采柏动盈掬
    天寒翠袖薄日暮倚修竹

    judiyujirnyujzikn;
    绝 代 有 佳 人 幽 居在 空  谷;
    zynlinjinlnluycom
    自云 良   家 女零  落 依草 木
    unzhnxsnlunxindizoshl;
    关  中   昔丧  乱  兄   弟遭 杀 戮;
    unohzln? bdshuru
    官  高 何足论 ? 不得收  骨肉 
    shqn shuixiwnshsuzhunzh
    世 情  恶衰   歇 万 事 随 转   烛 
    fxqnbnxnrnmiry
    夫婿轻  薄儿新 人 美 如玉
    hhnshnzhshyunynbds;
    合昏 尚   知 时 鸳  鸯  不独宿;
    dnjinxnrnxionwnjirnk?
    但 见  新 人 笑  那闻 旧 人 哭?
    zishnqunshuqnchshnqunshuzhu
    在 山  泉  水  清  出 山  泉  水  浊  
    shbmizhhuqinlubmow?#34180;?br>侍 婢卖 珠 回 牵  萝 补茅 屋
    zhihubchfcibidnynj?#34180;?br>摘  花 不插 发采 柏 动  盈  掬
    tinhncuxibormyxizh
    天  寒 翠 袖 薄 日暮倚修 竹 

    注解
        ?#34180;?#21512;昏即夜合花 
        修竹长竹与诗中翠袖相映 

    韵译  

    有一个美艳绝代的佳人 隐居在僻静的深山野谷  

    她说我是良家的女子 零落漂泊才与草木依附  

    想当年长安丧乱的时候 兄弟遭到了残酷的杀戮  

    官高显赫又有什么用呢 不得收养我这至亲骨肉  

    世情本来就是厌恶衰落 万事象随风抖动的蜡烛  

    没想到夫婿是个轻薄儿 又娶了美颜如玉的新妇  

    合欢花朝舒昏合有时节 鸳鸯鸟雌雄交颈不独宿  

    朝朝暮暮只与新人调笑 那管我这个旧人悲哭  

    在山的泉水清澈又透明 出山的泉水就要浑浊浊  

    变卖首饰的侍女刚回来 牵拉萝藤修补着破茅屋  

    摘来野花不爱插头打扮 采来的柏子满满一大掬  

    天气寒冷美人衣衫单薄 夕阳下她倚着长长青竹  

    评析
    这首诗是写一个在战乱时被遗弃的女子的不幸遭遇她出身良家然而生不逢 时在安史战乱中原来官居高位的兄弟惨遭杀戮丈夫见她娘家败落就遗弃了 她于是她在社会上流落无依然而她没有被不幸压倒没有向命运屈服她咽下生 活的苦水幽居空谷与草木为邻立志守节宛若山泉这种?#37117;?#19981;移贞节自守 ?#26408;?#31070;实在值得讴歌   全诗文?#39280;?#23113;缠绵悱恻绘声如泣如诉绘影楚楚动人在山泉水清出山 泉水浊深寓生活哲理
     

     
    分享到
    ?#20081;?#31687;:梦李白其一 杜甫
    1稻草人吉米的圣诞节
    1金蛋的故事
    1一瓦盆好运气
    1如果狼对你露出微笑
    1兔子镇有一个鑵的菜园
    3路电车
    1机器蛙交朋友
    1拍卖呼噜
    用户评论
        请您评论
    ?#25913;?#25512;荐
    浏览排行
    随机推荐
   1. <track id="qrjja"></track>

      <span id="qrjja"></span>

      <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>
      小说推荐
      • 八段锦
      • 千年修仙记
      • 麦田里的守望者
      • 城南旧事
      • 封神天子
      • 苏菲的世界
      • 穆斯林的葬礼
      • 四世同堂
      • 不抱怨的世界
      • 正能量
      • 写给女人幸福一生的忠告
      • 成功没有偶然
      • 哈佛家训
      • 商道
      • 兄弟(上)
      • 校园故事
      最新故事关键词
      <span id="qrjja"></span>

      <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>
      йʸ3

     1. <track id="qrjja"></track>