<span id="qrjja"></span>

<tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

 • <track id="qrjja"></track>

     

    您的?#24674;ã?a href="/">首页 >> 唐诗三百首 >> 西施咏 王维

    西施咏 王维

    时间2007/10/13 15:05:55  点击5546 次
    艳色天下重西施宁久微?
    朝为越溪女暮作吴宫妃.
    贱日岂殊众? 贵来方悟稀.
    邀人傅脂粉不自著罗衣.
    君宠益娇态君怜无是非.
    当时浣纱伴莫得同车归.
    持谢邻?#26131;?#25928;颦安可希

    ynstinxizhnxshnnjiwi? 
    艳 色天  下 重   西施 宁  久 微 ?   
    zhowiyuxnmzuwnfi. 
    朝  为 越 溪女暮作 吴宫  妃 .   
    jinrqshzhn? ulifnwx.
    贱  日岂殊 众   ? 贵 来 方  悟稀.
    yornfzhfnbzzhuluy. 
    邀 人 傅脂 粉 不自著 罗 衣.   
    jnchnyjiotijnlinwshfi.
    君 宠   益娇  态 君 怜  无是 非 .
    dnshhunshbnmdtnchu.
    当  时 浣  纱 伴 莫得同  车 归 .
    chxilnjizxiopnnkx
    持 谢 邻 家 子效  颦 安可希


    注解

    持谢奉告
    ?#30149;?#23433;可希怎能希望别人的赏识

    韵译

    艳丽的姿色向来为天下器重美丽的西施怎么能久处低微
    原?#20154;?#26159;越溪的一个浣纱女后来却成了吴王宫里的爱妃
    平贱时难道有什么与众不同显贵了才惊悟她丽质天下稀
    曾有多少宫女为她搽脂敷粉她从来也不用自己穿著罗衣
    君王宠幸她的姿态更?#21647;?#23194;君王怜爱从不?#24179;?#22905;的是非
    昔日一起在越溪浣纱的女伴再不能与她同车去来同车归
    奉告那盲目效颦的邻人东施光学皱眉而想取宠并非容易

    评析

    这是一首借咏西施以喻为人的诗"朝为越溪女暮作吴宫妃"写出了人生浮沉全凭际遇?#38590;故?#24577;


    诗开首四句写西施有艳丽的姿色终不能久微次六句写西施一旦得到君王宠爱就身价百倍末了四句写姿色太差者想效颦西施是不自量力语虽浅显寓意深刻

    沈德潜在唐诗别裁集中说"写尽炎凉人眼界不为题缚乃臻斯诣"?#25628;?#39047;是
     

     
    分享到
    1稻草人吉米的圣诞节
    1金蛋的故事
    1一瓦盆好运气
    1如果狼对你露出微笑
    1兔子镇有一个鑵的菜园
    3路电车
    1机器蛙交朋友
    1拍卖呼噜
    用户评论
        请您评论
    ?#25913;?#25512;荐
    浏览排行
    随机推荐
   1. <track id="qrjja"></track>

      <span id="qrjja"></span>

      <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>
      小说推荐
      • 八段锦
      • 千年修仙记
      • 麦田里的守望者
      • 城南旧事
      • 封神天子
      • 苏菲的世界
      • 穆斯林的葬礼
      • 四世同堂
      • 不抱怨的世界
      • 正能量
      • 写给女人幸福一生的忠告
      • 成功没有偶然
      • 哈佛家训
      • 商道
      • 兄弟(上)
      • 校园故事
      最新故事关键词
      <span id="qrjja"></span>

      <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>
      йʸ3

     1. <track id="qrjja"></track>