<span id="qrjja"></span>

<tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

 • <track id="qrjja"></track>

     

    您?#22856;恢ã?a href="/">首页 >> 元曲三百首 >> 仙吕青哥儿 马致远 春城春宵无价

    仙吕青哥儿 马致远 春城春宵无价

    时间2007/11/3 11:10:49  点击4935 次
    正月

    春城春宵无价照星桥火树银花.
    妙舞清歌最是他翡翠坡前那人家鳌山下.

    五月

    榴花葵花争笑先生醉读离骚.
    卧看风檐燕垒巢.忽听得江津戏兰桡船儿闹.

    九月

    前年维舟寒漱对篷窗丛菊花发.
    陈迹犹存戏马台.说道丹阳寄奴来愁无奈.

    十二月

    隆冬严寒时节岁功来待将迁谢.
    爱惜梅花积下雪.分付与东君略添些丰年也.

    zhnyu
    正   月 
    chnchnchnxiowjizhoxnqiohushynhu.
    春  城   春  宵  无价 照  星  桥  火 树 银 花 .
    miowqnzushtficupqinnrnjioshnxi.
    妙  舞清  歌最 是 他翡 翠 坡前  那人 家 鳌山  下 .


    wyu
    五月 
    lihukuhuzhnxioxinshenzudlso.
    榴 花 葵 花 争   笑  先  生   醉 读离骚 .
    wknfnynynlicho.htndjinjnxlnrochunrno.
    卧看 风  檐 燕 垒 巢  .忽听  得江   津 戏兰 桡 船   儿闹 .


    jiyu
    九 月 
    qinninwizhuhnshdupnchuncnjhuf.
    前  年  维 舟  寒 漱 对 篷  窗    丛  菊花 发.
    chnjyucnxmti.shudodnynjnlichuwni.
    陈  迹犹 存 戏马台 .说  道 丹 阳  寄奴来 愁  无奈 .


    shryu
    十 二月 
    lndnynhnshjisunlidijinqinxi.
    隆  冬  严 寒 时 节 岁 功  来 待 将   迁  谢 .
    ixmihujxixu.fnfydnjnltinxifnniny.
    爱惜梅 花 积下 雪 .分 付与东  君 略 添  些 丰  年  也.


    注释

    1.四首原有十二首选录正月五月九月十二月四首
    2.照星桥句地上元宵佳节的灯火与天上的银河交相辉映星桥实即星河也就是银河火树银花形容式样繁多光华灿烂的灯火
    3.最是他以他为最数他最好
    4.鳌山?#40548;?#39280;成海龟负山形状的巨型灯火
    5.离骚战国末期伟大诗人屈原的长篇抒情诗也是他?#38393;?#35201;代表?#40140;?br>6.风檐?#27425;?#27280;
    7.江津戏兰桡江边渡口人们正在赛龙船桡rao桨前面冠以兰字是形容桨?#38393;?#22320;好
    8.维舟寒濑lai把船停靠在秋天的江湾里濑本指激流这里指水回旋处
    9.篷窗船篷上开的小窗
    10.陈迹古迹戏马台在今江苏铜川县南东晋义熙年间刘裕后来的宋武帝曾在这里大会宾?#20572;?#39278;酒赋诗
    11.说道二句公元404年桓玄纂晋刘裕由京口起兵计伐他京口今镇江市与丹阳今县名紧邻寄奴是刘裕的小名全句大意是说当年桓玄听说刘裕从京口一带起兵讨伐他愁得不得了
    12.岁功指一年的时序即四季的轮换来语助词无义迁谢到了尽头
    13.爱惜句古人认为用梅花上的积雪烹茶茶味最美常常把它扫下贮存起来
    14.分付句祈求春之神再多下点瑞雪那么明年一定有个丰收年

     

     
    分享到
    1小羊羔与小鱼儿
    1小毛驴
    1不肖之子
    1萝卜
    1返老还童
    1上帝的动物和魔鬼的动物
    1三个懒汉
    1扔掉的亚麻
    用户评论
        请您评论
    ?#25913;客?#33616;
    浏览排行
    随机推荐
    小说推荐
    • 八段锦
    • 千年修仙记
    • 麦田里的守望者
    • 城南旧事
    • 封神天子
    • 苏菲的世界
    • 穆?#27837;?#30340;葬礼
    • 四世同堂
    • 不抱怨的世界
    • 正能量
    • 写给女人幸福一生?#38393;?#21578;
    • 成功没有偶然
    • 哈佛家训
    • 商道
    • 兄弟(上)
    • 校园故事
    最新故事关键词
    <span id="qrjja"></span>

    <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>
    йʸ3

   1. <track id="qrjja"></track>

      <span id="qrjja"></span>

      <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

     1. <track id="qrjja"></track>