<span id="qrjja"></span>

<tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

 • <track id="qrjja"></track>

     

    您的?#24674;ã?a href="/">首页 >> 古文观止 >> 宋代 六国论 宋苏辙

    宋代 六国论 宋苏辙

    时间2010/5/14 11:45:57  点击8702 次
    原文

    尝读六国世家窃怪天下之诸侯以五倍之地十倍之众发愤西向以攻山西千里之秦而不免于灭亡常为之深思远虑以为必有可以自安之计盖未尝不咎其当时之士虑患之疏而见利之?#24120;?#19988;不知天下之势也 

    夫秦之所与诸侯争天下者不在齐楚燕赵也而在韩魏之郊诸侯之所与秦争天下者不在齐楚燕赵也而在韩魏之野秦之有韩魏譬如人之有腹心之疾也韩魏塞秦之冲而蔽山东之诸侯故夫天下之所重者莫如韩魏也 

    昔者范雎用于秦而收韩商鞅用于秦而收魏昭王未得韩魏之心而出兵以攻齐之刚寿而范雎以为忧然则秦之所忌者可见矣秦之用兵于燕赵秦之危事也越韩过魏而攻人之国都燕赵拒之于前而韩魏乘之于后?#23435;?#36947;也而秦之攻燕赵未尝有韩魏之忧则韩魏之附秦故也夫韩魏诸侯之障而使秦人得出入于其间此岂知天下之势耶委区区之韩魏以当虎狼之秦彼安得不折而入于秦哉韩魏折而入于秦然后秦人得通其兵于东诸侯而使天下遍受其祸 

    夫韩魏不能独当秦而天下之诸侯藉之以蔽其西故莫如厚韩亲魏以摈秦秦人不?#30691;?#38889;魏以窥齐楚燕赵之国而齐楚燕赵之国因得以自完于其间矣以四方无事之国佐当寇之韩魏使韩魏无东顾之忧而为天下出身以当秦兵以二国委秦而四国休息于内以阴助其急若此可以应夫无穷彼秦者将何为哉不知出此而乃贪疆埸尺寸之利背盟败约以自相屠灭秦兵未出而天下诸侯已自困矣至于秦人得伺其隙以取其国可不悲哉--选自四部丛刊本栾城集 

    译文

    ?#20197;?#32463;阅读史记的六国世家私下里感到奇怪的是天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地十倍于秦国的民众全力向西攻打殽山西面方圆千里的秦国最后竟然不能免于灭亡我常常?#21705;?#20010;问题深思远虑认为一定有可以使他们保全自己的策略因?#23435;?#23581;不责怪当时六国?#21069;背E?#20182;们对于祸患的考虑太粗疏谋求利益的眼光太短浅了而且不能明察天下的形势啊 

    秦王与诸侯争夺天下的地区并不在齐楚燕赵而?#31363;?#38889;魏的区域诸侯与秦国争夺天下的地区也不?#31363;?#40784;楚燕赵而?#31363;?#38889;魏的区域对秦国?#27492;担?#38889;魏的存在就好比人有心?#24618;?#24739;韩魏两国阻塞着秦国的往来要冲掩护着殽山以东的各诸侯国所以天下最重要的地区没有比?#33945;?#38889;魏两国了 

    从前范雎在秦国受到重用时?#24466;?#35758;收抚韩国商鞅在秦国受到重用时又建议收抚魏国秦昭王没有得到韩魏的归?#24120;?#23601;出兵攻打齐国的刚寿地区范雎把这看作是值得担忧的事情那末秦国所?#24605;?#30340;是什么就可以看得清楚了秦国对燕赵两国用兵对它说来是危险的事因为越过韩国穿过魏国去进攻另一国的国都前面将遇到燕赵的抵抗而韩魏又会乘机从背后打来这是危险的用兵之道然而秦国进攻燕国赵国时不曾担心韩魏会从后面袭击这?#19988;?#20026;韩魏?#23478;?#24402;附了秦国的缘故韩国魏国是各诸侯国的屏障却让秦国军队能够往来其间这难道是明瞭天下的形势吗放弃小小的韩魏?#30431;?#20204;去?#20540;?#22914;狼似虎的秦国它?#31363;?#33021;不屈服并投入秦国的怀抱呢韩魏两国既已屈服而归附了秦国然后秦国的军队就能够无所阻挡地向东方各诸侯国用兵从而使各国遍受它的祸害了 

    韩国和魏国不能独自?#20540;?#31206;国然而天下的诸侯?#20174;?#35201;凭借韩魏来掩护自己不受西方的侵略因此不如?#24551;?#21644;韩魏的团结从而抵制秦国秦国军队不?#20197;?#36807;韩魏来觊觎齐楚燕赵四国那末齐楚燕赵四国就能凭借这?#20013;?#21183;使自己得以保全了由四个没有战争的国家?#31895;置?#23545;?#24247;?#30340;韩魏使韩魏没有东顾之忧而为天下的诸侯挺身而出?#38047;?#31206;兵由韩魏两国对付秦国而另外四国在后方休养生息并且暗中帮助解决韩魏的急?#36873;?#35937;这样就可以用来应付一切那个秦国还能做什么呢不知道出此策略却贪图边界上的微小利益?#31216;?#30772;?#24471;?#32422;以至于自相残杀秦国的大军尚未出动而天下的诸侯已经把自己搞得困顿不堪了?#29575;?#31206;人得以钻他们的空子攻取他们的国家能不令人悲痛吗 ?#23435;?#21015;  
     

     
    分享到
    1小羊羔与小鱼儿
    1小毛驴
    1不肖之子
    1萝卜
    1?#36947;?#36824;童
    1上帝的动物和魔鬼的动物
    1三个懒汉
    1扔掉的亚麻
    用户评论
        请您评论
    ?#25913;?#25512;荐
    浏览排行
    随机推荐
    小说推荐
    • 八段锦
    • 千年修仙记
    • 麦田里的守望者
    • 城南旧事
    • 封神天子
    • 苏菲的世界
    • 穆斯林的葬礼
    • 四世同堂
    • 不抱怨的世界
    • 正能量
    • 写给女人幸福一生的忠告
    • 成功没有偶然
    • 哈佛家训
    • 商道
    • ?#20540;?上)
    • 校园故事
    最新故事关键词
    <span id="qrjja"></span>

    <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>
    йʸ3

   1. <track id="qrjja"></track>

      <span id="qrjja"></span>

      <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

     1. <track id="qrjja"></track>