<span id="qrjja"></span>

<tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

 • <track id="qrjja"></track>

     

    古文典籍目录
    您的位置:首页 >> 古文典籍 >> 诗经 >> 诗经·国风·唐风·葛生

    诗经·国风·唐风·葛生

    时间:2007/11/20 8:48:54  点击:4342 次
    葛生蒙楚,蔹蔓于野.
    予美亡此,谁与?独处?

    葛生蒙棘,蔹蔓于域.
    予美亡此,谁与?独息?

    角枕粲兮,锦衾烂兮.
    予美亡此,谁与?独旦?

    夏之日,冬之夜.
    百岁之后,归于其居.

    冬之夜,夏之日.
    百岁之后,归于其室.

    ?#25324;hēnɡménɡchǔ,liǎnmànyúyě.
    葛生   蒙  楚 ,蔹  蔓 于野.
    yǔměiwánɡcǐ,shuíyǔ?dúchù?
    予美 亡  此,谁  与?独处 ?

    ?#25324;hēnɡménɡjí,liǎnmànyúyù.
    葛生   蒙  棘,蔹  蔓 于域.
    yǔměiwánɡcǐ,shuíyǔ?dúxī?
    予美 亡  此,谁  与?独息?

    jiǎozhěncànxī,jǐnqīnlànxī.
    角  枕  粲 兮,锦 衾 烂 兮.
    yǔměiwánɡcǐ,shuíyǔ?dúdàn?
    予美 亡  此,谁  与?独旦 ?

    xiàzhīrì,dōnɡzhīyè.
    夏 之 日,冬  之 夜.
    bǎisuìzhīhòu,ɡuīyúqíjū.
    百 岁 之 后 ,归 于其居.

    dōnɡzhīyè,xiàzhīrì.
    冬  之 夜,夏 之 日.
    bǎisuìzhīhòu,ɡuīyúqíshì.
    百 岁 之 后 ,归 于其室 .


    题解:

     这是女子悼念或哭亡夫的诗。诗人一面悲悼死者,想象他枕着角枕,盖着锦衾,在荒野蔓草之下独自长眠;一面自己伤感,想着未来漫长的岁月都是可悲的,惟?#20889;?#30334;年之后和良人同穴,才是归宿。

    注释:

     1、蒙:覆盖。首句言葛藤蔓延,覆盖荆树。上古“死则裹之以葛,投诸?#24093;幀保ā?#27861;言·重黎篇》注),其后仍有以葛缠棺之俗(《墨子·节葬篇》)。诗?#35828;?#20129;用“葛生”起兴,或许与古?#23376;?#32852;想。《通释》:“蒙楚、蒙棘、蒙野、蒙域,盖以喻妇人失其所依。”
     2、蔹(恋liàn?#33267;砽iǎn):葡萄科植物,蔓生,草本。蔓:延。以上二句互文,葛和蔹同样生与野,同样可以言“蒙”、言“蔓”。《集传》:“蔹,草名,?#35780;?#27004;,叶盛而细。”
     3、予美:诗人称她的亡夫,犹言“我的好人”。亡:不在。此:指人世间。
     4、谁与独处:应在“与”字读断,和?#23433;?#36828;,伊迩”句法相似。言予美不在人世而在地下,谁伴着他呢?还不是独个儿在那里住!《诗辑》:“我其谁与乎?处独而?#36873;?#33557;(琼qióng,孤单,孤独)然无所依矣!”
     5、域:葬地。
     6、角枕:用牛角制成或用角装饰的枕头。据《周礼·玉府》注,角枕是?#32654;?#26517;尸首的。
     7、锦衾:彩丝织成的被。殓尸用单被。
     8、旦:读为“坦”,就是安。“独坦”犹“独息”,都是独寝之意。《诗缉》:“独旦,独宿至旦也。”
     9、以上二句言未来的日子不易熬过,每天将如夏日的迟迟,每夜都似冬夜的漫漫。
     10、百岁之后:犹言“死后”。
     11、其居:指死者的住处,就是坟墓。以上二句言待死后和“予美” 同穴。《郑笺》:“居,坟墓也。”
     12、其室:犹“其居”。《郑笺》:“室犹冢圹(旷kuàng,墓穴)。”

    今译:

     葛藤藤把荆树盖,蔹草蔓生在野外。
     我的好人儿去了,谁伴他呀?独个儿待!

     酸枣树上葛藤披,蔹草爬满坟园地。
     我的好人儿去了,谁伴他呀?独个儿息!

     漆亮的牛角枕啊,闪光的花锦被。
     我的好人儿去了,谁伴他呀?独个儿睡!

     天天都是夏月的天,夜夜都是冬天的夜。
     百年熬到头,到他身边相会。

     夜夜都是冬天的夜,天天都是夏月的天。
     百年熬到头,回到他的身边。
     
     

     
    分享到:
    用户评论
        请您评论
    中国福彩福建快3
    <span id="qrjja"></span>

    <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

   1. <track id="qrjja"></track>

      <span id="qrjja"></span>

      <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

     1. <track id="qrjja"></track>