<span id="qrjja"></span>

<tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

 • <track id="qrjja"></track>

     

    古文典籍目录
    您的位置首页 >> 古文典籍 >> 诗经 >> 诗经国风唐风采苓

    诗经国风唐风采苓

    时间2007/11/20 8:50:52  点击4350 次
    采苓采苓首阳之巅.
    人之为言苟亦无信.
    舍旃舍旃苟亦无然.
    人之为言胡得焉

    采苦采苦首阳之下.
    人之为言苟亦无与.
    舍旃舍旃苟亦无然.
    人之为言胡得焉

    采葑采葑首阳之东.
    人之为言苟亦无从.
    舍旃舍旃苟亦无然.
    人之为言胡得焉

    cilncilnshuynzhdin.
    采 苓  采 苓  首  阳  之 巅  .
    rnzhwiynuywxn.
    人 之 为 言 苟 亦无信 .
    shzhnshzhnuywrn.
    舍 旃  舍 旃  苟 亦无然 .
    rnzhwiynhdyn
    人 之 为 言 胡得焉 

    cikcikshuynzhxi.
    采 苦采 苦首  阳  之 下 .
    rnzhwiynuywy.
    人 之 为 言 苟 亦无与.
    shzhnshzhnuywrn.
    舍 旃  舍 旃  苟 亦无然 .
    rnzhwiynhdyn
    人 之 为 言 胡得焉 

    cifncifnshuynzhdn.
    采 葑  采 葑  首  阳  之 东  .
    rnzhwiynuywcn.
    人 之 为 言 苟 亦无从  .
    shzhnshzhnuywrn.
    舍 旃  舍 旃  苟 亦无然 .
    rnzhwiynhdyn
    人 之 为 言 胡得焉 

    题解

    劝人不要听信谗言谗言不可信进谗言没有好下场

    注释

    1苓通释苓为甘草而尔雅为大苦则?#25910;?#21517;苦矣
    2首阳首阳山在今山西永?#23391;?#21335;
    3为伪wi伪的借字为言?#27425;?#35328;传疏古为伪讹三字同毛诗本作为读作伪也为言即谗言
    4旃粘zhn之代词
    5苟且无然不要相信真实这样然是对
    6苦集传苦苦菜生山田及泽中
    7与用采用集传与许也
    8毛传葑封feng菜名也

    参?#23478;?#25991;

    采甘草啊采甘草在那首阳高山顶
    有人专爱说假话千万不要胡乱听
    抛弃谣言别理睬一切假话莫答应
    有人专爱说假话到头自己陷困境

    采苦草啊采苦草在那首阳山脚跟
    有人专爱说假话千万不要胡乱信
    抛弃谣言别理睬一切假话莫当真
    有人专爱说假话到头徒自招怨恨

    采蔓?#21450;?#37319;蔓菁一直采到首阳东
    有人专爱说假话千万不能乱听从
    抛弃谣言别理睬一切假话毫无用
    有人专爱说假话到头希望全落空
     
     

     
    分享到
    用户评论
        请您评论
    йʸ3
    <span id="qrjja"></span>

    <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

   1. <track id="qrjja"></track>

      <span id="qrjja"></span>

      <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

     1. <track id="qrjja"></track>