<span id="qrjja"></span>

<tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

 • <track id="qrjja"></track>

     

    古文典籍目录
    您的位置首页 >> 古文典籍 >> 诗经 >> 诗经国风曹风鳲鸠

    诗经国风曹风鳲鸠

    时间2007/11/20 11:22:18  点击4345 次
    鳲鸠在桑其子七兮.
    淑人君子其仪一兮.
    其仪一兮心如结兮.

    鳲鸠在桑其子在梅.
    淑人君子其带伊丝.
    其带伊丝其弁伊骐.

    鳲鸠在桑其子在棘.
    淑人君子其仪不忒.
    其仪不忒正是四国.

    鳲鸠在桑其子在榛.
    淑人君子正是国人.
    正是国人胡不万年

    shjizisnqzqx.
    鳲 鸠 在 桑  其子七兮.
    shrnjnzqyyx.
    淑 人 君 子其仪一兮.
    qyyxxnrjix.
    其仪一兮心 如结 兮.

    shjizisnqzzimi.
    鳲 鸠 在 桑  其子在 梅 .
    shrnjnzqdiys.
    淑 人 君 子其带 伊丝.
    qdiysqbinyq.
    其带 伊丝其弁  伊骐.

    shjizisnqzzij.
    鳲 鸠 在 桑  其子在 棘.
    shrnjnzqybt.
    淑 人 君 子其仪不忒.
    qybtzhnshsu.
    其仪不忒正   是 四国 .

    shjizisnqzzizhn.
    鳲 鸠 在 桑  其子在 榛  .
    shrnjnzzhnshurn.
    淑 人 君 子正   是 国 人 .
    zhnshurnhbwnnin
    正   是 国 人 胡不万 年  

    题解

    赞美统治者言行一致服饰美盛仪态无差永为四国人民之长

    注释

    1鳲尸sh鸠布谷鸟
    2仪容貌举止
    3结固结不散
    4伊助词
    5弁变bin冠冕骐其q古代帽上的玉饰郑笺骐当作琪以玉为之
    6不忒不疑无差错
    7正法则一解领导做官长

    参?#23478;?#25991;

    布谷筑巢桑林里孵下雏鸟数有七
    那位君子品德好坚守礼义言行一
    坚守礼义言行一心如磐石不可移

    布谷桑间来筑巢雏鸟飞上梅树梢
    那位君子仪容好丝织大带系在腰
    丝织大带系在腰采玉装饰皮礼帽

    布谷筑巢桑树间雏鸟飞上酸枣巅
    那位君子心地善言行端正无过愆
    言行端正无过愆心如磐石不可移愆qin罪过过失

    布谷筑巢桑树上雏鸟学飞榛树傍
    那位君子心善良能做国人好官长
    能做国人好官长祝他万寿永无疆
     
     

     
    分享到
    用户评论
        请您评论
    йʸ3
    <span id="qrjja"></span>

    <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

   1. <track id="qrjja"></track>

      <span id="qrjja"></span>

      <tbody id="qrjja"><div id="qrjja"><address id="qrjja"></address></div></tbody>

     1. <track id="qrjja"></track>